Podziękowania dla OSP Bzów

Prezydent Witold Grim odpowiedział na inicjatywę Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 60. Akcja czyszczenia koryta rzeki przyniosła rezultaty. Dziękujemy za pomoc Naszym Strażakom – OSP Bzów, OSP Marciszów, OSP Kromołów.