Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie-Bzów

Numer referencyjny: ZP.1.2018

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie-Bzów
ul. Poległych 27
42-431 Zawiercie
email: ospbzow@wp.pl

Załączone dokumenty:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 1a – Opis techniczno-eksploatacyjny
Załączniki nr 2, 4 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 1a – Opis techniczno-eksploatacyjny – modyfikacja z dnia 08.08.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: do dnia 14.08.2018 r., do godz. 10:00.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!